Aktualności

Kryteria przyznawania dodatków mieszkaniowych

Ważne! O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą się ubiegać osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu, pomimo zaległości czynszowych.

Zapraszamy do składania wniosków.

O dodatkowych kryteriach składania wniosków na dodatki mieszkaniowe mogą Państwo przeczytać tutaj:

 1. Kryterium metrażowe zajmowanego lokalu.
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).
 2. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi
  • 35 m kw - dla 1 osoby,
  • 40 m kw - dla 2 osób,
  • 45 m kw - dla 3 osób,
  • 55 m kw - dla 4 osób,
  • 65 m kw - dla 5 osób,
  • 70 m kw - dla 6 osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię zwiększa się o 5 m kw.
   Przykład: dla 1 osoby kryterium metrażowe wynosi 35 m kw + 30% z 35 m kw = 45,50 m kw
 3. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
  • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
  • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.